Perkara yang menakjubkan.(50/2)

(Kaum musyrik Makkah bukan sahaja mengingkari kerasulannya) bahkan mereka merasa hairan kerana datang kepada mereka, dari kalangan mereka sendiri, seorang Rasul pemberi peringatan dan amaran (mengenai perkara hidup semula sesudah mati); lalu orang-orang yang kafir itu berkata: “Ini adalah satu perkara yang menakjubkan!”.

Salam

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Hello world!

Welcome to my blog @ WordPress.com!